Co je emoční kompetence?

Emocionální kompetence je termín používaný k popisu schopnosti člověka svobodně vyjadřovat své vlastní emoce. Vychází z emoční inteligence, což je schopnost identifikovat emoce. Kompetence se naučí a určuje potenciál člověka konstruktivně komunikovat s ostatními lidmi. Tato sociální dovednost zahrnuje využití individuálních kompetencí, a to jak osobních, tak společenských.

Osobní emoční kompetence závisí na sebevědomí. Toto sebevědomí shrnuje osobnostní uznání osobních aspektů, jako jsou jednotlivé emoce a jak tyto emoce ovlivňují ostatní lidi. Osobní kompetence se rovněž opírá o samoregulaci, což je schopnost udržovat emocionální kontrolu a zvládat adaptaci. Osoba musí nejprve pochopit své osobní emoce dříve, než se uvažují o jiných osobách.

Sociální kompetence je další individuální aspekt emoční kompetence. Odkazuje na empatii pro ostatní lidi. Sociální dovednosti jsou důležité zejména v pracovní atmosféře. Komunikace a účinná správa konfliktů hrají v úspěšných interakcích velké role.

Prostřednictvím emoční schopnosti člověk má schopnost reagovat nejen na své osobní emoce, ale také na ty, které zažívají ostatní. Pochopením emocí, jako je hněv, zármutek a strach, může člověk správně reagovat, když někdo jiný prožívá tyto emoce. Rozpoznání osobních emocí ponechává lidem otevřenou reakci na emoci, které ostatní lidé zažívají. Bez pochopení vlastních emocí je těžké empatie a pomoc nebo chválu někoho jiného prostřednictvím jejich emocí.

Mnoho psychologů a podobných typů lékařů se domnívá, že nedostatek emoční kompetence způsobuje různé emocionální problémy, což zase vede k potlačení emocí. Výzkum ukázal, že internalizace emocí může vést ke snížení tělesného a duševního zdraví. Stres zvyšuje hladiny, což může způsobit škodlivé stavy, jako je vysoký krevní tlak, rychlý nárůst hmotnosti nebo ztráta a únava. Emocionální potlačení může také vést k depresi. Dále mohou mít vztahy s jinými lidmi, protože emoční nekompetentnost způsobuje nedostatek emocionálního sdílení a reakce.

Přestože existuje mnoho různých typů emocionálních problémů, které mohou způsobit potíže s emocionální kompetencí, emoční inteligence hraje vlivnou roli ve schopnosti člověka naučit se kompetenci. Pro osoby, které trpí nemocemi nebo mentálními problémy, které narušují dovednosti zahrnuté v kompetenci, se lékaři obecně pokusí pomoci jako první krok rozvíjet emoční inteligenci. Když problémový člověk získá schopnost rozlišit jednu emoci od druhého, může se začít učit, jak by měly být tyto emoce aplikovány na každodenní zkušenosti.